Eksempler

Eksempler på opgaver:

 • Sparring omkring jeres situation i Tyskland – hvilke resultater har I opnået og kan vi gøre det endnu bedre ?
 • Evaluering af distributionskanal – har vi den rigtige forhandler og hvordan kan vi få ham til at sælge mere?
 • Gennemføre ”kunde-tilfredshedsanalyse” med feed-back rapport til virksomheden
 • Evaluering af salgssetup med forslag til kompetence-udviklingsforløb
 • Markedsanalyse – vurdering af potentiale og forslag til handlingsplan
 • Søgning efter forhandler-/kundeemner
 • Kontakt til mulige forhandler-/kundeemner per telefon/telekonference
 • Besøg hos mulige forhandler-/kundeemner og lave firmapræsentation
 • Besøge udstilling/udstille på vegne af virksomheden
 • Midlertidig forstærkning af salgsafdelingen
 • Søgning efter lokalt ansat sælger